Dugú Associació

Neix el 2004 per a renovar l'antiga «Associació Amics de la Fundació Boucle du Niger» (fundada l'any 2000). La finalitat és la d'establir i cultivar relacions entre els pobles de la Corba del Níger i Catalunya: culturals, socials, econòmiques, sanitàries,... intentant sempre el desenvolupament endogen.

Si bé en els primers anys la nostra tasca es va desenvolupar a diversos països de la Corba, en els darrers anys l'activitat ha estat centrada a Burkina Faso pel fet que el nombre de projectes en aquell país ha anat creixent i també perquè som conscients que no podem sobrepassar la dimensió dels nostres recursos.


«El curs del riu Níger, el Djoliba dels mandinga, dibuixa una corba de 4200 kilòmetres abans de morir en el delta pantanós del Golf de Guinea. És a dir que el Níger flueix terra endins... En qualsevol cas, la Corba del Níger -la Boucle, com se l'anomena a la regió- emmarca una terra de contrastos, de paisatges canviants, de ritmes diferents, de diferències...

El Níger mai va constituir una frontera natural. Al contrari: uneix societats de l'Àfrica meridional sudanesa, més humida, i del Sahel; apropa el món mediterrà i l'Àfrica subsahariana; i s'inscriu en una ampla xarxa hidràulica que va permetre, d'est a oest, la comunicació entre les conques del Nil i del riu Senegal gràcies a una llarga successió de llacs i afluents...

Les terres englobades en aquest accident geogràfic, i en particular les del seu delta interior, més o menys entre Gundam i Gao, van ser sempre terres de mestissatge, habituades a l'encontre de pobles i civilitzacions, i això les ha convertit en un enclavament cultural, històric i polític d'excepció...»

Lazare Ki-Zerbo
(revista ALTAÏR - «Caminos de Tombuctú»)

Utilitzem cookies només per a guardar l'idioma seleccionat / Utilizamos cookies únicamente para guardar el idioma seleccionado